MSSV Họ và Tên Giới Tính Ngày Sinh Nơi Sinh Địa điểm thi Ngày Thi Giờ thi Phòng thi Lớp Ngành Học

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Dược học. Thi tại Phòng máy 4 - lúc 9h30-10h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Điều Dưỡng. Thi tại Phòng máy 4 - lúc 9h30-10h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Phục Hồi Chức Năng. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Xét Nghiệm Y Học. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Hàn Quốc Học. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Nhật Bản Học. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Trung Quốc Học. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Tài Chính Ngân Hàng. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Kế Toán-Kiểm Toán. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Tự Động Hóa. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Kỹ Thuật Điện-Điện Tử. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Điện Công Nghiệp. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Quản Trị Khách Sạn, Nhà Hàng, Bếp. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Khoa Học Môi Trường. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Việt Nam Học. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Công Nghệ Thông Tin. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Quan Hệ Quốc Tế. Thi tại Phòng máy 5 - lúc 15h30-16h00 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Kiến Trúc. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Thiết Kế Công Nghiệp. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Thiết Kế Trang Trì Nội-Ngoại Thất. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Thiết Kế Đồ Họa. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Thiết Kế Thời Trang. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Sinh viên không có tên trong Danh sách Ngành Quản Trị Kinh Doanh. Thi tại Phòng máy 3 - lúc 8h00-8h30 ngày 12/09/2016 . Địa điểm thi: 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp

Top